عکس پرسنلی و تاریخچه آن در ایران

ارسال شده در: آموزشی | 0

عکس پرسنلی از زمان پهلوی اول برای درج روی شناسنامه، گذرنامه، پایان خدمت، گواهینامه و اسناد دیگر به وجود آمد.

اشتراک گذاری:

عکس پرسنلی مناسب برای گواهینامه رانندگی

ارسال شده در: آموزشی | 0

در این مطلب اطلاعات کلی راجع به گرفتن صحیح عکس پرسنلی برای گواهینامه رانندگی و نکاتی که پیش از گرفتن عکس باید در نظر بگیرید آموزش داده شده است.

اشتراک گذاری: