عکس پرسنلی و تاریخچه آن در ایران

ارسال شده در: آموزشی | 0

تاریخچه عکس پرسنلی :

دوربین در دوران قاجار و سلطنت محمدشاه وارد ایران شد و در ابتدا فقط در خدمت خاندان سلطنتی بود.

با آغاز دوران مشروطه دوربین عکاسی وارد زندگی مردم شد.

البته پیش از مشروطه نیز دوربین به صورت کم و بیش در جامعه وجود داشت ولی با شروع مشروطه سرعت بسیار زیادی به خود گرفت.

در ابتدا عکس پرسنلی وجود نداشت و تنها عکس های دسته جمعی و یادگاری مرسوم بود.

در اوایل قرن چهاردم هجری شمسی و سلطنت رضاشاه با گسترده شدن اداره ها و انجام امور اداری برای شناسایی مجرمین، شناسنامه، مدارک تحصیلی، گذرنامه عکس پرسنلی رواج پیدا کرد و قانون وضع شد که روی اسناد هویتی مهم باید عکس افراد درج شود.

در این دوران عکس پرسنلی رواج پیدا کرد و تبدیل به یک نوع عکاسی شد و جای خود را در کشور ایران پیدا کرد.

از آن زمان تا به امروز همواره این نوع عکس یکی از پرکاربردترین عکس های مورد نیاز بوده است.

تمام افراد در طول دوران زندگی نیازمند عکس شناسنامه، عکس گواهینامه، عکس گذرنامه و برای منظورهای دیگر هستند.

شما می توانید از اینجا عکس پرسنلی مورد نظر خود را سفارش دهید و در کوتاه ترین زمان تحویل بگیرید.

اشتراک گذاری:

ارسال پاسخ

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.