1- زود چاپ مسئولیتی در قبال عکس های ارسالی با رزولشن پایین ندارد و عینأ عکس شما را چاپ و ارسال می کند، خواهشمند است قبل از ارسال عکس مورد نظر از کیفیت و اندازه آن مطمین شوید.

2- زود چاپ مسئولیتی در قبال چاپ عکس های غیر اخلاقی شما ندارد و در صورت ارسال چنین عکس هایی چاپ انجام نمیشود.

3- زود چاپ موظف است عکس های شما را حداکثر72 ساعت بعد از دریافت چاپ و ارسال کند.

اشتراک گذاری: